Versloot Bouwbestek

Uw partner en bestekschrijver voor stabu bestekken en overige bouwcontracten


Uw partner en bestekschrijver voor stabu bestekken en overige bouwcontracten


Al meer dan 25 jaar ervaring in het schrijven van bestekken/bestekboeken in de B&U sector. Door onze ervaring in/met constructiebureaus zijn wij in staat de constructieve besteksparagrafen op te stellen. Dit doen wij zowel voor constructie bureaus als voor andere opdrachtgevers waarbij de constructieve paragrafen bij het geheel worden opgenomen. 
Ook het restaureren van monumenten kan tot onze specialisatie worden gerekend.
Bekijk onze projecten

Versloot Bouwbestek is lid van:

De Stabu onder licentienummer N06.06.02E
Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB)
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Leen Versloot.
  • Bestekdeskundige (post HBO, Haagse Hogeschool)
  • Bestekdeskundige/bestekschrijver bij BOEI ( Nationale maatschappij tot Restaureren & herbestemmen van Industrieel Erfgoed)
Lees meer

Onze Projecten


Overige diensten en activiteiten:

  • Beoordeling bestekken, tekeningen en dergelijke.
  • Advisering betreffende te volgen procedures ten aanzien van aanbestedingen
  • Het verzorgen van aanbestedingen.
  • Het begeleiden (opleiden) van directievoerders tijdens de uitvoering van werken.
  • Het eventueel zelf uitvoeren van directietaken.

Contact

L.J. (Leen) Versloot
Burgemeester Creutzlaan 8 
6711 JK Ede

Bel Ons 06-20979119

Contact Us

Share by: